Minder fra Aarup og omegn

Bente har på vores facebook-side gjort os opmærksom på facebook-gruppen “Minder fra Aarup og omegn”

Tak for tippet, det viderebringer vi med glæde. Gruppen kan findes her: https://www.facebook.com/groups/1416671668582304/

Vi arbejder også på at få historisk materiale om Aarup her på siden og kan jo i denne anledning byde ind med nedenstående luftfoto. Der kan findes mange flere luftfotos af Aarup her

Sylvest Jensen Luftfoto © Det Kongelige Bibliotek
1956 – Aarup, Fyn, Dnnmark. Sylvest Jensen Luftfoto © Det Kongelige Bibliotek

 

Politiaktion på Aarup Nye Torv

Politi på aarup torv
Politi på aarup torv

Her til morgen ventede der Aarup et uvant syn, i det ca 10 politibetjente satte afspærringstape op omkring Aarup nye torv.

Politihunden afsøger Aarup nye torv
Politihunden afsøger Aarup nye torv

En af de 4 politibiler var en hundepatrulje og hundene var i gang med at afsøge området inden for afspærringen.

Politiet kunne ikke oplyse hvad de ledte efter, men fortalte at baggrunden var, at der havde været et slagsmål.

Edit: Fyens har været i kontakt med politiet. Nyheden kan læses her

aarup.dk er online

aarup-byskiltSå er Foreningen aarup.dk gået i luften med en beta-udgave af byportalen.

Siden er under stadig udvikling og der kan derfor være nogle uregelmæssigheder. Vi mener dog at den i sin nuværende udgave er nyttig og har derfor gjort den offentlig i beta. De næste par uger vil der blive fyldt flere informationer på samtidig med at vi tester hvad der virker.

Vi håber i finder informationerne på siden nyttige og vil hjælpe os med at gøre den endnu bedre, ved at fortælle os hvad der fungerer, hvad der ikke fungerer og hvad den mangler. Alle input er velkomne og kan sendes til martin på it-raadgiver@5560aarup.dk

Hvis du har en nyhed, begivenhed eller andet du mener har interesse for beboerne i 5560 Aarup og omegn, så send tekst og billede til  it-raadgiver@5560aarup.dk sammen med  dine kontakt oplysninger.

Der er også mulighed for at støtte aarup.dk ved at blive medlem. Læs mere om medlemskab her

Du kan også få en reklame for din virksomhed på aarup.dk. Det kan du læse mere om her

Vi håber i får glæde af indholdet  her på siden og fremover vil hjælpe os med at gøre det til en endnu større oplevelse at bo i eller besøge 5560 Aarup.

/Bestyrelsen

 

Øl-smagning i Eurospar

I anledning af fagprøve afholdes den 6. marts Eurospars første øl-smagning.

Billetter koster kr. 75,- og kan købes i Eurospar

Vel mødt

ølsmagning

 

Reklamer

Penge skal der også til.

Derfor bliver Aarup.dk delvist reklamefinansieret. Alle indtægter går til drift og forbedring af http://test.isten.dk eller til at støtte lokale arrangementer.

Vil du være med fra starten, støtte Aarup.dk og samtidig øge din synlighed lokalt, så send en mail til partner@5560aarup.dk med dine kontaktoplysninger, så kontakter vi dig.

Mvh

Bestyrelsen

Lego filmen – Et klodset eventyr – 3D

Den onde tyran Lord Business vil rive alt, hvad der er LEGO, fra hinanden og lime det sammen igen efter eget forgodtbefindende. Emmet, en helt igennem gennemsnitlig LEGO-figur, bliver ved en fejl udpeget som LEGO-universets redningsmand. Trods sin overvældende mangel på kvalifikationer tager Emmet kampen op og får bl.a. hjælp fra selveste Batman og andre DC-superhelte i deres LEGO-skikkelse.

Lego filmen – Et klodset eventyr – 3D
Søn. 2/3 kl. 16:00, Pris: 50 + 10 kr

Varighed: 110 min.
Censur: 7 år

Filmen vises i 3D:
Der opkræves 10 kr. i brilleleje.

Filmen vises med dansk tale.

Se yderligere omtale

Spilletidspunkter
Lør. 1/3 kl. 13:00, Pris: 50 + 10 kr. Bestil billet
Søn. 2/3 kl. 16:00, Pris: 50 + 10 kr. Bestil billet

Vedtægter for Aarup.dk

Vedtægter for Foreningen Aarup.dk

Paragraf 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Aarup.dk

Stk. 2. Foreningen hører hjemme i 5560 Aarup – konkret hos den valgte formand

Paragraf 2. Formål og virksomhed

Stk. 1. Foreningens formål er at styrke sammenhold, erhverv, bosætning, kultur, turisme og markedsføring ved at skabe en platform for formidling af information om 5560 Aarup

Stk. 2. Foreningens aktiviteter dækker området med postnummer 5560 Aarup. Undtagelser herfra kan godkendes af bestyrelsen

Paragraf 3. Medlemmer

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver borger, virksomhed, forening eller institution, der har lyst og vilje til at støtte foreningens formål

Stk. 2. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til formand eller kasserer

Paragraf 4. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen, der er øverste myndighed i foreningen, afholdes hvert år senest i marts

Stk. 2. Den indkaldes senest 3 uger før afholdelse, og der angives dagsorden. Indkaldelse sker på hjemmesiden

Stk. 3. Medlemmerne har hver en stemme på generalforsamlingen. Stemmeret opnås ved at betale kontingent senest 3 måneder forinden

Stk. 4. Dagsordenen skal mindst indeholde flg.:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning og plan for det kommende år
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag (Forslag sendes skr. til formand senest 5 dage før generalforsamlingen)
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
  1. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således der vælges 3 medlemmer i lige år og 2 i ulige år
  2. Suppleant vælges for 1 år
  3. Valg af en revisor
  4. Evt.

Stk. 5. Beslutninger træffes ved alm. flertal. Hvis det ønskes, benyttes skriftlig afstemning.

Stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen ønsker det, eller når 1/3 af medlemmerne indsender en skriftligt begrundet anmodning til formanden. Den skal så afholdes senest efter 4 uger og med indkaldelsesfrist på 2 uger

Stk. 7. Vedtægtsændringer kan ske med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor sagen er på dagsordenen

Paragraf 5. Daglig ledelse

Stk. 1. Bestyrelsen har ansvaret for det daglige arbejde

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig senest 10 dage efter generalforsamling med flg. poster: Formand, næstformand, kasserer og sekretær

Stk. 3. Bestyrelsen arbejder i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger

Stk. 4. Bestyrelsen kan tilknytte hjælpere til konkrete opgaver, evt. mod honorering, og nedsætte arbejdsgrupper

Stk. 5. Bestyrelsens beslutninger føres til protokols

Paragraf 6. Økonomi

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret

Stk. 2. Kassereren fører regnskab og medlemsregister

Stk. 3. Regnskabet revideres af revisoren inden generalforsamlingen

Stk. 4. Uanmeldt revision kan finde sted

Stk. 5. I økonomiske spørgsmål tegnes foreningen af formand og kasserer i forening

Stk. 6. Foreningens likvider anbringes i lokalt pengeinstitut

Paragraf 7. Hæftelse

Stk. 1. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse

Stk. 2. Foreningen hæfter kun med den til enhver tid værende formue

Paragraf 8. Opløsning

Stk. 1. Opløsning kan finde sted med 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2. Formuen skal da tilfalde et lignende formål i 5560 Aarup efter beslutning på den opløsende generalforsamling

Paragraf 9. Ikrafttræden

Stk. 1. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 8. januar 2014

Dirigentens underskrift:

Velkommen til 5560 Aarup

Velkommentil 5560 Aarup.

5560 Aarup er en hjemmeside for Aarup, defineret som postnummer 5560.

Aarup eller er en by på det vestlige Fyn med 3.115 indbyggere (2013)[1], beliggende i Aarup Sogn ca. 23 kilometer vest for Odense og 37 kilometer øst for Middelfart på jernbanestrækningen Odense-Fredericia.

Byen ligger i Assens Kommune og hører til Region Syddanmark.