Aarup Vandværk – årsmøde 2018

Der var i år hele 32 fremmødte til årets generalforsamling i Aarup Vandværk, og det er pæn fremgang i forhold til tidligere år.

Ydelse
Vandværket har i alt 1372 medlemmer, og værket havde i 2017 præsteret i alt 173.000 m3, samtidig med at der også havde været et ledningstab på grund af utætheder visse steder. Det betød et strafgebyr til staten på 27.000 kr. Der har derfor været indsat sektionsmålere på visse strækninger for bedre at spore utæthederne. Men trods ihærdig og kyndig indsats er det ikke altid lige let at finde lækagerne.

Kvalitet
Der foretages som altid løbende prøver af vandets kvalitet, og samtlige prøver har vist vand af absolut højeste kvalitet, så forbrugerne kan være ganske trygge. Vandets hårdhed ligger i øvrigt på værdien 13, og det er ca. middel på en skala, der går fra lavest ved Vesterhavet og højest i Østdanmark. Priserne, årlige bidrag m.v. kan ses på www.aarupvand.dk .

Økonomi
Der forventes fortsat god økonomi i værket, der i 2017 havde en omsætning på 1.794.117 kr. og et årsresultat på 9.148 kr., når der er foretaget afskrivninger, og driftsresultatet og de finansielle indtægter er gensidigt modregnet. I øvrigt bør et vandværk ikke give overskud, men der skal tilstræbes balance. Så folkene i værkets finanssektor må have været grundige, jf. resultatet.

Bestyrelse
I behandlingen af de forskellige punkter blev der udtrykt stor tillid til bestyrelsen, og der var genvalg til Svend Clausen og formand Jørgen Elmbo, mens Jens E. Nielsen, Ole Rasmussen og Claus Frostholm er på valg i 2019.

Kontakt:
Aarup Vandværk, Holmelund 32, 5560 Aarup, – tlf. 70271350
Formand: – tlf. 23250330 (ved driftsforstyrrelser).
Se mere på www.aarupvand.dk

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed eller begivenhed.

Related posts:

Bogmærk Permalink.