Årsmøde og regnskovsforedrag i Industriens Foredragsforening

Industriens Foredragsforening kom som sædvanlig let og smertefrit over årsmødet på Industrien. Der havde i løbet af 2017 været 9 foredrag med ret forskellige emner og noget svingende fremmøde.

Regnskabet viste indtægter på godt 38.000 kr. og et overskud på 4.900 kr.

For at få så mange medlemmer som muligt blev kontingentet fastholdt på 50 kr. årligt.

Ved valget til bestyrelsen blev Henning Frandsen, Sv. E. Spillehus og Hans Walmar genvalgt, mens Bitte Rasmussen og C.C. Andersen er på valg i marts 2019.

I øvrigt blev det betonet, at enhver kan indsende foredragsforslag til bestyrelsen. Se mere – også om medlemskab – på www.industriensforedragsforening.dk

Efter årsmødet blev det besluttet, at der fortsættes med uændret konstituering. Henning Frandsen er således fortsat formand.

Regnskovsforedraget

Efter årsmødet fortalte Mette Kvist Jørgensen (bosat på Helnæs), der er keramiker og antropolog, om sine mange rejser til regnskovene i Panama, Peru og Brasilien – områder, som hun har besøgt i mere end 40 år. Hun er en meget engageret fortæller og havde fortjent mange flere tilhørere.

Andet

Det pga. vintervejret (snestorm og minus 10 grader) aflyste foredrag (28./2.) med Kurt Leth holdes i stedet tidligt på efterårssæsonen.

H.W.

Har du en nyhed eller en begivenhed du ønsker at dele med 5560, kan du kontakte os på eller indtaste den på nyhed eller begivenhed.

Related posts:

Bogmærk Permalink.